Governance Structure
Institute Council
 • CHENG, Shijun

  Executive Dean

 • ZHU, Qigui

  Secretary of the CPC SAIF Committee

 • CHANG, Chun

  Professor of Finance, Huifu Chair Professor

SAIF Management Team
 • CHENG, Shijun

  Executive Dean

 • ZHU, Qigui

  Secretary of the CPC SAIF Committee

 • LUO, Xuan

  Associate Dean

 • ZHANG, Yong

  Associate Dean

 • WANG, Muzhi

  Deputy Secretary of the CPC SAIF Committee

CAFR Management Team

Top