Board of Directors

WU, Qing (Chairman)

Executive Vice Mayor of Shanghai

HUA, Yuan (Vice Chairman)

Deputy Secretary General
Shanghai Municipal Government;
Director of Shanghai Municipal
Development & Reform Commission

YANG, Zhenbin (Vice Chairman)

Chairperson of the University Council
Shanghai Jiao Tong University

CAO, Jizhen (Director)

Director
Shanghai Municipal Financial Bureau

LIN, Zhongqin (Director)

President
Shanghai Jiao Tong University

WANG, Ping (Director)

Director
Shanghai Municipal Education Commission

TU, Guangshao (Executive Director)

XIE, Dong (Director)

Director
Shanghai Municipal Financial Regulatory Bureau

DING, Kuiling (Director)

Executive Vice President
Shanghai Jiao Tong University

WANG, Jiang (Director)

Mizuho Financial Group Professor
Sloan School of Management, MIT

XU, Xuemin (Director)

Vice President
Shanghai Jiao Tong University

ALLEN, Franklin (Director)

Professor of Finance and Economics
Imperial College London

Erika H. James (Director)

Dean, The Wharton School
University of Pennsylvania

Top